Uczniowie naszej szkoły w Radzie Dziecięco-Młodzieżowej Muzeum Techniki i Komunikacji.

Uczniowie naszej szkoły – Guziński Artur oraz Wesołowski Oskar – weszli w skład Rady Dziecięco-Młodzieżowej Muzeum Techniki i Komunikacji, której pomysłodawczynią była nasza nauczycielka historii oraz wiedzy o społeczeństwie, dr Aneta Popławska-Suś.  Trzeba podkreślić, że godnie reprezentowali naszą szkołę.  Celem Rady jest kształtowanie nowego i świadomego pokolenia odbiorców kultury, angażowania się w życie publiczne, oraz nabywanie kompetencji miękkich.