REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

REKRUTACJA 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 42/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych,
dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym:

ZARZĄDZENIE NR 42/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

INFORMATOR DLA RODZICÓW