REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

Szanowni Rodzice!

Złożenie „Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny” wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu jest możliwe w dniach od 01.02.2023 r. do 10.02.2023 r. Lista zakwalifikowanych dzieci na dyżur zostanie podana do wiadomości w dniu 27.02.2023 r.

Załączniki:

1. ZARZĄDZENIE NR 42/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym:

https://drive.google.com/file/d/1tbyqgGlhaxF80h9Xioskmng4v5FtYp3K/view?usp=drivesdk

2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny:

https://docs.google.com/document/d/1tjDFeEHSAUzUPC17V0jfgWRswyQjvuUI/edit?usp=drivesdk&ouid=115406786249617086342&rtpof=true&sd=true