REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

REKRUTACJA 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 39/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych,
dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym:

Zrządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr39_24 terminy rekrutacji

INFORMATOR DLA RODZICÓW