Rekrutacja

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Załączniki:

1. UCHWAŁA NR XIII/467/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

https://drive.google.com/file/d/1ugI9AYJNKzbAB-Ub3onBStCaOG3aMFcB/view?usp=drivesdk

2. ZARZĄDZENIE NR 41/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym:

https://drive.google.com/file/d/1ue5waXSbFXxvwncsDcH6L9rGiKzOPz1z/view?usp=drivesdk