Obiady

                               

OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ OBIADÓW NA MIESIĄC CZERWIEC

09.06.2023 r. piątek – w tym dniu nie ma obiadu.

kl. 1 – 3 mają zajęcia opiekuńcze w świetlicy.
kl. 4 – 8 dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23.06.2023 r. piątek – Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023
(w tym dniu nie ma obiadu).

KOSZT OBIADÓW: 14 dni x 6,00 zł = 84,00 zł.
Wpłaty za obiady prosimy regulować od 29 maja 2023 r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY PROSIMY WPŁACAĆ PRZELEWEM DO BANKU LUB WPŁACAJĄC W URZĘDZIE POCZTOWYM
NA KONTO SZKOŁY: 42 1020 4795 0000 9402 0278 2670
(wyjątkowych sytuacjach można dokonać wpłaty w szkole w dniach 29.05. – 01.06.2023 r. od godziny 8.00 do 14.00
w pok. 35).

ODBIÓR KARTY OBIADOWEJ PO POTWIERDZENIU WPŁATY W DNIACH 29.05. – 01.06.2023 r.
Potwierdzenie wpłaty można wysłać na adres mailowy szkoły: intendent@sp18.szczecin.pl

KARTY OBIADOWE UCZNIÓW KLAS OD 1-3 PO POTWIERDZENIU WPŁATY BĘDĄ PRZEKAZANE DO ŚWIETLICY, GDZIE UCZNIOWIE MAJĄ ZAJĘCIA LUB OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ.

Z powodu nieobecności dziecka w szkole odpisy za obiady prosimy zgłaszać pod nr tel. 501 028 856, pok. 35 lub do sekretariatu szkoły tel. 91 442 49 49 do godziny 10-tej.

Uwaga ! Odpis za obiady będzie od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. Proszę informować wcześniej. W dniu zgłoszenia nie ma odpisu.

Kartę obiadową jednodniową uczeń, będzie mógł wykupić na dany dzień, ( jeśli będą odpisy) w pok. 35.