REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

Szanowni Rodzice!

W dniach 19-22 kwietnia 2022 r. odbędzie się
potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola
publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

    1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się wówczas automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”. Rodzic, który złoży oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej, nie składa już dokumentu w wersji papierowej.
    2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji papierowej bezpośrednio w placówce, w której kandydat został zakwalifikowany.

POTWIERDZENIE WOLI – wzór