Szanowni Rodzice
Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 19.04.2022 r. do godz. 15.00.
W związku z powyższym w dniach 19.04. - 21.04.2022 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej.
Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Aktualności

Miniaturka

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

   W roku szkolnym 2022/2023 dzieci będą korzystały z podręczników wydawnictwa WSiP „Nowi Tropiciele”. Pakiet podręczników i […]

Miniaturka

Finał akcji << „18” szafuje dla Ingi”>>

W dniach 06-10.09.2021 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy akcję „Szafowanie dla Ingi.” Akcja, z której całkowity dochód […]

Miniaturka

Międzynarodowy Dzień Kropki

Święto International Dot Day czyli Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzi się 15 września od 2009 roku. Historia tego […]

Miniaturka

Polski Czerwony Krzyż

Dnia 26.11.2021 r. do szkoły został zaproszony p. Artur Ochał- Przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa Zachodniopomorskiego […]