Obiady

OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ  OBIADÓW NA MIESIĄC CZERWIEC 2017:

29.05.2017r. w godz. od 730 do 1530

30.04.2017r. w godz. od 730 do 1530

31.05.2017r. w godz. od 730 do 1600

01.06.2017r. w godz. od 730 do 1530

02.06.2017r. w godz. od 730 do 1530

KOSZT OBIADÓW:    14 dni x 4,80 = 67,20 zł

 15 czerwca   – święto,

 16 czerwca    – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych,  nie ma obiadów,

 23 czerwca    – zakończenie roku szkolnego, nie ma obiadów)

    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY MOŻNA REGULOWAĆ RÓWNIEŻ   WPŁACAJĄC NA KONTO SZKOŁY:

                             42 1020 4795 0000 9402 0278 2670

ODBIÓR  KARTY PO POTWIERDZENIU WPŁATY  W DNIACH 29.05-02.06.2017r.

Potwierdzenie wpłaty można również wysłać na adres mailowy szkoły sp18@miasto.szczecin.pl

owoce