Obiady

                                         

OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ OBIADÓW NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2022
(obiady od czwartku tj. 01.12.2022 r.).

KOSZT OBIADÓW: 15 dni x 6,00 zł = 90,00 zł
( 22.12.2022 r. czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńcze-wychowawcze dla klas I – III, w tym dniu nie ma obiadu – Wigilie klasowe).
(od dnia 23.12.2021 r. – 30.12.2021 przerwa świąteczna).

Wpłaty za obiady prosimy uregulować
od 28 listopada 2022 r. – 01.12.2022 r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY PROSIMY WPŁACAĆ PRZELEWEM DO BANKU LUB WPŁACAJĄC W URZĘDZIE POCZTOWYM NA
KONTO SZKOŁY: 42 1020 4795 0000 9402 0278 2670
(wyjątkowych sytuacjach można dokonać wpłaty w szkole w dniach 28.11. – 01.12.2022 r. od godziny 8.00 – 14.00 w pok. 35).

ODBIÓR KARTY OBIADOWEJ PO POTWIERDZENIU WPŁATY W DNIACH 28.11. – 01.12.2022 r.
Potwierdzenie wpłaty można wysłać na adres mailowy szkoły: intendent@sp18.szczecin.pl

KARTY OBIADOWE UCZNIÓW KLAS OD 1-3 PO POTWIERDZENIU WPŁATY BĘDĄ PRZEKAZANE DO ŚWIETLICY, GDZIE UCZNIOWIE MAJĄ ZAJĘCIA LUB OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ.

Z powodu nieobecności dziecka w szkole odpisy za obiady prosimy zgłaszać pod nr tel. 501 028 856, pok. 35 lub do sekretariatu szkoły tel. 91 442- 49-49 do godziny 10-tej.

Uwaga ! Odpis za obiady będzie od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Proszę informować wcześniej. W dniu zgłoszenia nie ma odpisu.

Kartę obiadową jednodniową uczeń, będzie mógł wykupić na dany dzień, ( jeśli będą odpisy) w pok. 35.

 1. Proszę w treści dokładnie opisywać przelewy, imię i nazwisko ucznia, klasę, kwotę przelewu, ilość obiadów, jeżeli chcemy wykreślić obiady w jakieś dni, to proszę podać datę wykreślenia.
 1. Przelewy źle opisane będą do Państwa odsyłane.

Proszę nie wpłacać całej miesięcznej kwoty, jeżeli uczeń nie będzie jadł posiłków od początku miesiąca.

Prosimy o dotrzymanie terminu płatności. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie, wydanie posiłku zostanie wstrzymane.

Sprzedaż i odpisy obiadów pod nr tel. 501 028 856 pok. 35

Odpisy obiadów w szkole proszę zgłaszać do godz.10.00. Odpis będzie przysługiwał od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Zwroty za obiady niewykorzystane w danym miesiącu, zgłoszone telefonicznie lub mailowo (intendent@sp18.szczecin.pl), czy SMS-em będą do odpisu w następnym miesiącu (abonament pomniejszony o te odpisy).

 1. Proszę o podanie wcześnie informacji, jeżeli uczeń rezygnuje
  z obiadów w następnym miesiącu.
 2. Uczniowie klas 1-3 spożywają posiłki pomiędzy przerwami pod opieką nauczycieli.
 3. Uczniowie klas 4-8 spożywają posiłki podczas przerw o godz.11.30 i 12.30, (jeżeli mają krócej lekcje lub są zwolnieni
  z zajęć), pozostałe klasy 5-8 podczas przerwy o 12.30 i 13.30.
 4. Jeżeli uczeń rezygnuje z obiadów i był nieobecny na obiadach
  i chce zwrot pieniędzy za dany miesiąc, musi dostarczyć kartę obiadową z niewykorzystanymi obiadami z danego miesiąca (dotyczy to uczniów, którzy nie korzystają ze świetlicy i noszą karty obiadowe ze sobą).