Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA w roku 2016/2017
Dyrekcja szkoły

mgr Maria Niedzielska- dyrektor szkoły
mgr Monika Komór- wicedyrektor szkoły
Pedagog szkolny
mgr Joanna Szymańska
Nauczyciel bibliotekarz
mgr Jolanta Szelwach
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Anna Pałaszewska- wychowawca kl. 1
mgr Monika Komór- wychowawca kl. 2 A
mgr Jolanta Szelwach- wychowawca kl. 2 A
mgr Małgorzata Sadkowska – wychowawca kl. 2 B
mgr Anna Ososińska – wychowawca kl. 2 C
mgr Julita Świerczyńska – wychowawca kl. 2 D
mgr Marta Nowosielecka- wychowawca kl. 3 A
mgr Agata Czerwińska – wychowawca kl. 3 B
mgr Elżbieta Piątek- wychowawca kl. 3C
mgr Bożena Pawlak – wychowawca kl. 3 D
mgr Alicja Rąbalska– wychowawca kl. 3 E
mgr Zofia Dobies- urlop
Nauczyciele grup ,,0″
mgr Anna Hendzel- wychowawca kl. 0 A
mgr Katarzyna Burchardt kl.0 B
Nauczyciele wychowawcy w świetlicy
mgr Katarzyna Sołowiej
mgr Roksana Życiniec
mgr Joanna Wicher
mgr Alicja Bogdańska
mgr Monika Golańska
mgr Elżbieta Kwiatkowska
Nauczyciele klas IV- VI
nauczyciele języka polskiego
mgr Kamilla Zacharek- wychowawca kl. 6 B
mgr Anna Tyszkiewicz
mgr Anna Janiak
Nauczyciele języka angielskiego
mgr Anna Kamińska
mgr Katarzyna Gałązkiewicz- wychowawca kl.4 B
mgr Urszula Mikołajczyk
Nauczyciel historii
mgr Kamilla Zacharek
Nauczyciele matematyki
mgr Anna Drozdowska- wychowawca kl. 5 A
mgr Wiesława Żyźniewska-Miśko- wychowawca kl. 5 B
Nauczyciele przyrody
mgr Aneta Mełech- wychowawca kl. 6 A
Nauczyciel informatyki
mgr Patrycja Wojciechowska- wychowawca kl. 4 A
Nauczyciel muzyki
mgr Wiesław Tandecki
Nauczyciel plastyki
mgr Patrycja Wojciechowska
Nauczyciele techniki
mgr Patrycja Wojciechowska
Nauczyciele religii
mgr Beata Damps
mgr Mirosława Ruda
Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Łukasz Jakowczyk
mgr Elżbieta Piekarska
mgr Dawid Pacześ
mgr Grzegorz Szymański
mgr Agnieszka Siódmak
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Joanna Wicher
Nauczyciel etyki
mgr Kamilla Zacharek