HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

W 1946 roku wśród ruin stał duży budynek z czerwonym krzyżem i syreną alarmową na dachu, niewiele różniący się wyglądem od dzisiejszego. Z polecenia inspektora szkolnego utworzono w nim Szkołę Podstawową nr 13 a jej kierownikiem została pani Teresa Bochnia. Szkołę otwarto 1 września 1946 r.- początkowo szkoła miała swoja siedzibę przy ul. gen. F. Focha.
Drugim kierownikiem szkoły był pan Stanisław Korab  do 1956 roku.
W roku 1954 Szkoła Podstawowa nr 13 została przemianowana na Szkołę Podstawową nr 5 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Kolejna zmiana dotycząca numeru szkoły nastąpiła w roku 1961 wówczas szkoła otrzymała nr 18 a w roku 1963 dnia 19 czerwca Szkole nadano imię gen. Józefa Bema.
W latach 1956-1986 kierownikiem  Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie był pan Emil Jasiński.
W roku 1986 dyrektorem szkoły został pan mgr Witold Czernikiewicz, który pełnił funkcję dyrektora szkoły do 31.08.2004 r. W tym czasie funkcję wicedyrektora pełniła pani  mgr Emilia Jasińska i pani mgr Celina Bąk.
W tych latach nastąpiły istotne zmiany w planach remontu szkoły, zmieniło się usytuowanie gabinetów przedmiotowych, dobudowana została część pomieszczeń zajmowanych obecnie przez stołówkę, kuchnie i oddziały przedszkolne.
Klasy młodsze zajęły całe prawe skrzydło szkoły – parter i piętro.
W ROKU 2006 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 W SZCZECINIE OBCHODZIŁA JUBILEUSZ 60-LECIA ISTNIENIA SZKOŁY.
W roku 1999 w tym samym budynku została utworzona druga szkoła Gimnazjum nr 5.
W latach 2004 – 2010 funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie pełniła pani mgr Sylwia Aleksandrowicz a funkcję wicedyrektora pełniła pani mgr Małgorzata Sadkowska i pani mgr Helena Jóźwiak.
Obecnie dyrektorem szkoły jest pani mgr Maria Niedzielska a wicedyrektorem pani mgr Monika Komór.
szkoła