Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 18

 

dyrektor szkoły mgr Maria Niedzielska

wicedyrektor szkoły mgr Monika Komór

wicedyrektor szkoły mgr Elwira Stróżewska