Współpraca z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

Wczoraj podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy naszą Szkołą a Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie ( https://muzeumtechniki.eu/  ). W Muzeum projekt koordynować będą dr Andrzej Wojciech Feliński oraz Przemysław Kuryło. Natomiast z naszej strony dr Aneta Popławska-Suś. Współpraca związana jest z programem edukacyjnym Muzeum – Szkoły.

Na zdjęciu: Dyrektor SP 18 Maria Niedzielska i kierownik Działu Edukacji Muzealnej kustosz dr Andrzej Wojciech Feliński.