Ramowy rozkład dnia grup 3-4 oraz 5-6 latków

PODSTAWA PROGRAMOWA
REALIZOWANA JEST OD GODZINY 9 DO GODZINY 14

 

OD GODZ 6.30 DO 8.30

– Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i
organizacyjne
– Zabawy dowolne w kącikach według zainteresowań dzieci
– Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, zabawy ruchowe,
integracyjne
– Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

OD GODZ 9.00 DO 9.30

– Śniadanie, zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłku
– Czynności higieniczne i porządkowe

OD GODZ 9.30 DO 11.20

– Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone wg planów pracy na podstawie programów nauczania w przedszkolu i podstawy programowej wychowania przedszkolnego
– Drugie śniadanie
– Zajęcia i zabawy ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
– Zabawy swobodne, spontaniczne, zajęcia stolikowe

OD 11.20 DO 11.30

– Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności
samoobsługowe

OD 11.30 DO 12.00

– Obiad
– Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków

OD GODZ 12.00 DO 13.20

– Odpoczynek i wyciszenie dzieci, słuchanie bajek, relaksacyjnej muzyki

OD 13.20 DO 13.30

– Przygotowanie do posiłku – zabiegi higieniczne, czynności
samoobsługowe

OD 13.30 DO 14.00

– Zupa i podwieczorek – rozwijanie umiejętności posługiwania się
sztućcami, zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków

OD 14.00 DO 16.30

– Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań, zabawy ruchowe i integracyjne
– Wspieranie zdolności twórczych dzieci – zajęcia rozwijające
uzdolnienia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne, zajęcia
stolikowe
– Przygotowywanie dzieci do udziału w różnych konkursach
– Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych
z udziałem rodziców
– Realizacja autorskich programów własnych przedszkola oraz innowacji pedagogicznych
– Zajęcia wyciszające

O GODZINIE 17.00 PRZEDSZKOLE JEST ZAMYKANE