Aktualności

Uwzględniając zgłaszane przez Rodziców uwagi i postulaty dotyczące wakacyjnej działalności przedszkoli, decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin wprowadzone zostają następujące zasady:

praca w trybie wakacyjnym trwa od 26 czerwca do 25 sierpnia

‣ chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole

> dziecko może korzystać z dyżuru łącznie przez okres nie dłuższy niż 5 tygodni

Zasady składania zgłoszeń:

> do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki wypełniony druk zgłoszenia należy złożyć w placówce macierzystej, koniecznie należy podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę

‣ obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu.

Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje

➤ dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 09.06.2023 r. o organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor

  • w trudnych i wyjątkowych sytuacjach rodzica (np. samotne wychowanie dziecka) dyrektor indywidualnie podejmie decyzję w sprawie dyżuru wakacyjnego o kolejnych tygodniach wg kryteriów ustalonych w porozumieniu z Rada Rodziców

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 26 czerwca do 25 sierpnia

28 sierpnia do 01 września – przygotowanie przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 04 września 2024 r.rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

TERMINY:

→ Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 01.02.2023 do 10.02.2023 r.

Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 13.02.2023 do 17.02.2023 r.

Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 27.02.2023 r.

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Lidia Rogas