Polsko-niemiecki projekt „Nigdy więcej wojny!”.

W dniach 18 – 22 czerwca 2023 r. część uczniów klas 8 B i 8 D brało udział w międzynarodowych warsztatach historyczno-artystycznych w Krzyżowej, które były zwieńczeniem wielomiesięcznego projektu „Nigdy więcej wojny!“ realizowanego wspólnie z czterema innymi szkołami z Niemiec i Polski. W ramach projektu  uczniowie zgłębili tematykę Śląska jako regionu, który łączył i dzielił. Projekt był pomysłem Międzynarodowej Rady Delfickiej (IDC), która została założona w celu ożywienia idei igrzysk delfickich (pytyjskich), a tym samym promowania idei pokoju i międzynarodowego porozumienia poprzez edukacje, sztukę i kulturę. Partnerem projektu było również Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Fundacja Krzyżowa oraz Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów.
Pracę jednej z grup warsztatowych można oglądać w postaci animacji poklatkowej pod linkiem:
(259) No more war – YouTube