Konstytucja 3 maja

Z okazji uchwalenia Konstytucji uczniowie pod opieka nauczyciela pani Kamilli Zacharek przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony temu wydarzeniu.

Uczniowie przedstawili informacje na temat w/w święta, zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Wykonawcy prezentowali się w pięknych strojach, co nadało przedstawieniu uroczysty charakter. Cała uroczystość miała na celu kształtowanie postaw patriotycznych i promowanie polskich symboli narodowych.