ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 18 IM. GEN JÓZEFA BEMA W SZCZECINIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

LP. WYDARZENIE TERMIN
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
2. Próbny egzamin ósmoklasisty
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
4. Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 6 –11 kwietnia 2023 r
6. Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 mają 2023 r.
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
8. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 październik 2022 r.
  • 22 grudzień 2022 r. (wigilie klasowe)
  • 05 stycznia 2023 r.
  • 02 maja 2023 r.
  • 23-25 maja 2023 r. (egzaminy ósmoklasisty)
  • 09 czerwca 2023 r.

Program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2022/2023:

program_profilaktyczno_wychowawczy_22_23