Archiwa kategorii: Aktualności

Międzynarodowy Dzień Kropki

Święto International Dot Day czyli Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzi się 15 września od 2009 roku. Historia tego święta rozpoczęła się od książki Petera Reynoldsa „The Dot”. Jest to historia dziewczynki Vashti, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Dzień Kropki powstał, aby świętować i wspierać kreatywność, odwagę, wyobraźnię i zabawę dzieci. By odkrywać ich talenty i pokazać je innym. Żeby pokazać, że każde dziecko ma swoje mocne strony, które należy wspierać i rozwijać.
W tym dniu kropka była główną bohaterką w naszej szkole. Mogliśmy ją odnaleźć w pracach plastycznych, zadaniach jak również grach.
Wycieczka 8B – Zwiedzanie Podziemnych Tras Szczecina.
Dnia 20.09.2021r. kl. 8B udała się na wycieczkę Podziemnymi Trasami Szczecina, które urządzone są w schronach przeciwlotniczym i przeciwatomowym w rejonie dworca głównego PKP. Klasa przeszła trasą „ II Wojny Światowej”, która
ukazuje historię miasta podczas II wojny światowej, w pierwszych latach po przyłączeniu do Polski oraz dzieje szczecińskich fortyfikacji.

Polski Czerwony Krzyż

Dnia 26.11.2021 r. do szkoły został zaproszony p. Artur Ochał- Przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie a równocześnie Przewodniczący Komisji do opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń i wyróżnień Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Wieloletni członek Polskiego Czerwonego Krzyża i Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
W spotkaniu/ pogadance brali udział uczniowie klas 8B, 8C, 8D, który dowiedzieli się ciekawostek o krwi i jej roli w organizmie człowieka. Każdy uczestnik spotkanie otrzymał również ulotki i broszury na temat: udzielania pierwszej pomocy, oddawanie krwi oraz kartę ICE.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna, która odbyła się w naszej szkole 1 października 2021 roku.
Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Zabawy z tabliczką mnożenia odbywały się podczas lekcji matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia
w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
Czworo najlepszych uczniów z każdej klasy IV i V otrzymało pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek.

Przyjazny powrót uczniów klas 4-8 do nauki stacjonarnej

Przyjazny powrót uczniów klas 4-8 do nauki stacjonarnej po okresie nauczania zdalnego w roku szkolnym 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie

 1. Odbudowanie relacji klasy z wychowawcą:
 • rozmowy indywidualne inicjowane przez wychowawcę klasy;
 • rozmowy grupowe inicjowane przez wychowawcę klasy podczas godzin wychowawczych;
 • zajęcia wychowawcze mające na celu powtórną integrację klasową;
 • współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym w zakresie konsultacji przed/po rozmowie z uczniem/klasą.
 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów:
 • indywidualne rozmowy telefoniczne, spotkania i korespondencja online z wychowawcą klasy;
 • indywidualne rozmowy telefoniczne, spotkania i korespondencja online z pedagogiem szkolnym w zakresie poradnictwa specjalistycznego i diagnozy problemu.
 1. Nauczyciele przedmiotów:
 • Tydzień tzw. „Okresu Ochronnego” – bez sprawdzianów, kartkówek;
 • niesprawdzanie zeszytów, notatek etc. z okresu nauki zdalnej;
 • nieweryfikowanie ocen uzyskanych podczas nauki zdalnej;
 • podczas pierwszej lekcji z uczniami wyjście z inicjatywą rozmowy celem określenia ich potrzeb – jaki zakres materiału wciąż jest dla nich niejasny i jaki chcieliby powtórzyć;
 • wyznaczenie dodatkowych terminów celem umożliwienia uczniom poprawienia wyników w nauce;
 • w przypadku zaistnienia możliwości organizowanie zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
 • przerwy śródlekcyjne z wykorzystaniem krótkich aktywności fizycznych i pracy z oddechem – rozciąganie, krążenie ramion, marsz w miejscu etc.;
 • zachęcanie do pozaszkolnej aktywności fizycznej.
 1. Zadania pedagoga szkolnego:
 • zajęcia profilaktyczne w każdej z klas 4-8 celem integracji zespołu klasowego i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
 • udostępnienie uczniom adresu e-mailowego do indywidualnego kontaktu z pedagogiem szkolnym;
 • indywidualne rozmowy opiekuńcze wspierające uczniów w zakresie zgłaszanych przez nich trudności.

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIÓW SZKOLNYCH 2020/2021

Drogi rodzicu,

druki wniosków o stypendia szkolne znajdują się w przedsionku szkoły. Po wypełnieniu wniosku prosimy umieścić go w koszulce w skrzynce do korespondencji ze szkołą znajdującej się również w przedsionku szkoły.

O stypendium ubiegać się mogą rodzice uczniów, których miesięczny dochód nie przekracza 528 zł netto na osobę. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2020 roku.

Więcej szczegółowych informacji i instrukcji znajdą Państwo pod linkiem:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 01.09. 2020/2021

KLASA GODZINA SALA WYCHOWAWCA
1a 8.10 41 A.Czerwińska
1b 9.30 41 E. Piątek
1c 8.20 52 E.Stróżewska
2a 9.45 52 A.Pałaszewska
2b 8.30 51 A.Rąbalska
2c 10.00 51 Z.Dobies
3a 8.40 42 K.Korytnicka
3b 10.10 53 A.Ososińka
3c 10.20 42 B.Pawlak
.
4a 10.30 72 A.Drozdowska
4b 10.40 78 A.Mełech
5a 10.50 74 K.Zacharek
6a 11.00 68 D.Pacześ
6b 11.10 28 S.Garlak
6c 11.20 25 U.Mikołajczyk
6d 11.30 26 A.Siódmak
7a 11.40 73 A.Tyszkiewicz
7b 11.50 29 E.Kuźmińska
7c 12.00 79 A.Kamińska
7d 12.10 71 D.Lesiuk
8a 12.20 70 P.Wojciechowska
8b 12.30 20 E.Antonik-Łoś

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 • W roku szkolnym 2020/2021 dzieci będą korzystały z podręczników wydawnictwa WSiP „Nowi Tropiciele”. Pełny pakiet otrzymają dzieci we wrześniu.
 • Rodzice zakupują podręcznik do religii: Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części),  red. ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Świętego Wojciecha  Poznań
 • W szkole działa świetlica  30 – 17.00. Chętni rodzice powinni pobrać wniosek „Karta Zgłoszenia Dziecka” na stronie internetowej szkoły lub w holu szkoły i dostarczyć do placówki z początkiem roku szkolnego.
 • Wyprawka szkolna ucznia klasy I
 • blok techniczny A4 biały 3 szt.
 • blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami 3 szt.
 • blok rysunkowy A4 biały 1 szt.
 • duży blok techniczny A3 –kolorowe karki 1 szt.
 • wycinanki 2szt.
 • papier ksero 1 ryza
 • plastelina 1op.
 • kredki Bambino 1op.
 • klej biurowy biały w miękkiej tubce 2 szt.
 • teczka papierowa z gumką -2 szt.
 • obuwie zmienne
 • zeszyty 16 kartkowe w kratkę – 2 szt.
 • zeszyty w 3 linie (niebieskie i czerwone linie) – 2 szt.
 • zeszyt do korespondencji
 • ręczniki papierowe- 1szt. (na początek)

Wyposażenie piórnika: 2 ołówki, gumka, temperówka, kilka kredek, linijka, mały klej w sztyfcie, nożyczki.

 • Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo we wrześniu podczas spotkań z wychowawcami.

Dziękujemy.

Pierwszy dzień w przedszkolu… (1.09.2020) dotyczy dzieci 3-letnich

Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola najlepiej na godz. 8.30. Jest to czas kiedy rozpoczyna się śniadanie. Zachęcamy, aby tego dnia maluch zjadł w domu coś lekkiego, ponieważ ogrom wrażeń może spowodować, że dziecko nie będzie miało ochoty na jedzenie.

Po znalezieniu swojej szafki można zostawić buciki oraz ubranie na zmianę w razie „awarii”. Następnie udajemy się do sali danej grupy.

Nadchodzi moment rozstania z dziecka z rodzicem. Radzimy, aby pożegnanie było czułe, ale krótkie. Zazwyczaj jest to trudny moment, ale przeciąganie go w czasie nie spowoduje, że będzie łatwiej. Prosimy Państwa, o nie wchodzenie z dzieckiem do sali (COVID). Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek ani maskotek (COVID). Na sali będą panie, które dołożą wszelkich starań, aby zająć dziecko zabawą, pokazywaniem nowych zabawek i sali przedszkolnej.

Prosimy, aby zarówno pierwszego , jak i przez kolejne, minimum dwa tygodnie dziecko nie przebywało zbyt długo w przedszkolu. Adaptacja w takich warunkach przebiegać będzie w łagodniejszy sposób.

Przez pierwsze dni nie będzie leżakowania, czyli poobiedniego odpoczynku. W miarę postępującej adaptacji, po łagodnym przyzwyczajaniu się dzieci do nowego otoczenia i osób w nim obecnych Panie nauczycielki zdecydują o wprowadzaniu leżakowania. Wtedy również poprosimy o przyniesienie kocyka i poduszki.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 7-GO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO OKRESIE ROZLICZENIOWYM. OPŁAT DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE NA KONTO PRZEDSZKOLA. NUMERY KONT DO PŁAT ZA WYŻYWINIE I POBYT DOSTAJĄ PAŃSTWO NA E-MAILA I ODCINKU.

 1. Opłata za pobyt:

W godz. 9-14 – realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego – jest to czas bezpłatnego pobytu dziecka w placówce. Za każdą dodatkową godzinę płacimy 1 zł.

Odebranie dziecka po czasie pracy przedszkola również wiąże się z dodatkową opłatą.

 1. Za wyżywienie dziecka w przedszkolu płacimy 6,50 za każdy dzień.
 2. Prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 tego dnia, w którym nieobecność ma nastąpić.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 17.00

 • Posiłki są spożywane przez dzieci w salach przedszkolnych i na stołówce w godzinach:
  – śniadanie – 9.00-9.30
  – drugie śniadanie – ok. 10.30- obiad II danie – 11.30 – 12.00
  – obiad – zupa z podwieczorkiem – 14.00

Napoje podawane są w ciągu całego dnia na życzenie dziecka.

 • Z dokładnym rytmem dnia przedszkolnego zapoznają Państwa Panie nauczycielki.

PODSUMOWANIE

Zachęcamy Państwa, aby przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania na bieżąco śledzić naszą stronę internetową.

UWAGA – dotyczy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

W dniach 19-26 czerwca należy potwierdzić WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA do szkoły.

Potwierdzenia dotyczą dzieci z wniosków, nie ze zgłoszeń, te zostają przyjęte automatycznie.

Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

Dodatkowo w zakładce „Dokumenty” został zamieszczony wzór oświadczenia woli (PDF) do pobrania dla tych rodziców, którzy wybiorą tradycyjny sposób potwierdzenia woli przyjęcia dziecka i złożą oświadczenie w szkole, w skrzyneczce.
Potwierdzenia woli dostępne są również w holu szkoły.

Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia

Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej