„Wojna, konflikt, polaryzacja. Trudne rozmowy w klasie” – kurs w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Nasza nauczycielka wiedzy o społeczeństwie dr Aneta Popławska-Suś podczas ferii zimowych brała udział w kursie doskonalący dla nauczycieli  „Wojna, konflikt, polaryzacja. Trudne rozmowy w klasie” w dniach 24-26 stycznia br. w Warszawie, organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

W różnorodnej społeczności, jaką tworzą uczennice i uczniowie, często ścierają się przeciwstawne poglądy, co wpływa na atmosferę w klasie i relacje między młodymi ludźmi. Podczas kursu rozmawiano o trudności w podejmowaniu dialogu w obliczu polaryzacji, intensywnych emocjach czy rozbieżnych zdań. Dyskutowano o demokracji w szkole, poszukiwaniu wiarygodnych źródeł informacji czy metod, jak pracować z grupą, w której pojawia się konflikt.