Zebrania dla rodziców dzieci klas I, które rozpoczną naukę 1 września 2017r. odbędą się14 czerwca 2017 r. godz. 16.30

rekrut

UWAGA !!!
W okresie 07.06.-09.06.2017 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. Druki dostępne są w sekretariacie szkoły.

Rodzice przyszłych klas pierwszych
Zebrania dla rodziców dzieci klas I, które rozpoczną naukę 1 września 2017 r. odbędą się: 14 czerwca 2017 r. godz. 16.30 (aula  szkolna) Serdecznie zapraszamy!

UWAGA !!!  Rodzice dzieci przedszkolnych

W okresie 12.06.-13.06.2017 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do grupy przedszkolnej  potwierdzają wolę przyjęcia  dziecka w formie podpisania umowy cywilno-prawnej. Druki dostępne są w sekretariacie szkoły. Prosimy również o dostarczanie aktów urodzenia dzieci do wglądu a także wypełnienie karty informacyjnej o dziecku.

UWAGA !!! Rodzice przyszłych grup „0” i 3-4 – latków

Zebrania dla rodziców dzieci grup „0” i 3-4 – latków zakwalifikowanych do grup przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się 14 czerwca 2017r. godz. 17.15 (aula  szkolna)

Serdecznie zapraszamy!

kwiat

Rekrutacja do klas  I oraz grup 0 rusza 25 kwietnia (wtorek) 2017 r. Zapraszamy!
UWAGA!
Termin składania wniosków do klas I szkół podstawowych ogólnodostępnych:
25.04.2017 r. – 19.05.2017 r.
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN DOTYCZĄCE TERMINÓW REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017-2018

25 kwietnia 2017r.  rozpoczyna się rekrutacja do:

- grup przedszkolnych: 3 i 4 latki  (trwa do 12 maja )
- grup zerowych: 5 i 6 latki  (trwa do 12 maja)
- klas pierwszych: (trwa do 19 maja)

Rekrutacja elektroniczna-  w przypadku elektronicznego wypełnienia podania należy je wydrukować i donieść do szkoły pierwszego wyboru.

Więcej informacji na stronie:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/
UWAGA !!!
W naszej Szkole przyjmujemy zapisy dzieci 3 i 4 – letnich na rok szkolny 2017/2018 do grup przedszkolnych.

Informator dla rodziców dotyczący rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
INFORMATOR DLA RODZICÓW – 04.04.2017 r.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zatrudnieniu-uczeniu się w trybie dziennym
Załącznik nr 2- Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
Załącznik nr 3 Zatrudnienie-uczenie się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola-sp
Załącznik nr 4 -Zamieszkiwanie i płacenie podatku w Szczecinie
OŚWIADCZENIE NR 5 – ZAMIESZKIWANIE
OŚWIADCZENIE NR 6 – WIELODZIETNOŚĆ
OŚWIADCZENIE NR 7 – Samotność