UWAGA – dotyczy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

W dniach 19-26 czerwca należy potwierdzić WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA do szkoły.

Potwierdzenia dotyczą dzieci z wniosków, nie ze zgłoszeń, te zostają przyjęte automatycznie.

Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

Dodatkowo w zakładce „Dokumenty” został zamieszczony wzór oświadczenia woli (PDF) do pobrania dla tych rodziców, którzy wybiorą tradycyjny sposób potwierdzenia woli przyjęcia dziecka i złożą oświadczenie w szkole, w skrzyneczce.
Potwierdzenia woli dostępne są również w holu szkoły.

Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia

Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej