REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Szanowni Państwo!

W związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu szkół, prace komisji rekrutacyjnych, przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, kwalifikowanie kandydatów, wywieszanie list itp. jest wstrzymane.

Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 26 kwietnia 2020 r. więc terminy przeprowadzenia rekrutacji będą liczone od tej daty, o ile nie zostanie ona zmieniona.

Jeżeli okaże się, że ostateczną datą „odwieszenia” zajęć będzie 26.04.2020 r., informacja będzie podana na stronie szkoły.

Prosimy o zapoznanie się  z informacjami podanymi w zakładkach na stronie naboru, gdzie na bieżąco są zamieszczane ważne komunikaty:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

Zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji z dnia 15 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 182 zmieniające Zarządzenie Nr 34 PM

Zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji z dnia 26 marca 2020 r.