Rekrutacja

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Termin prób sprawnościowych klasa IV

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie informuje, że testy sprawności fizycznej do klasy IV o profilu piłka siatkowa odbędą się w środę 16 marca 2022 r. w godzinach 13:30 – 14:30, miejsce – sala gimnastyczna.

Termin prób sprawnościowych klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie informuje, że testy sprawności fizycznej do klasy I o profilu piłka siatkowa odbędą się w środę 09 marca 2022 r. w godzinach 13:30 14:30, miejsce – sala gimnastyczna.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola, klas pierwszych  znajdują się w poniższym załączniku.

ZARZĄDZENIE NR 48/22 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 1
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Załącznik Nr 2
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Załącznik Nr 3
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt.ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie oraz klasy VII publicznej szkoły podstawowej zorganizowanej w ramach eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinie