Ramowy rozkład dnia grup 3-4 oraz 5-6 latków

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUP PRZEDSZKOLNYCH  (3-4 i 5-6 latków)

OD GODZ 6.30 DO 9.10

   • Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne
   • Zabawy dowolne w kącikach według zainteresowań dzieci
   • Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, zabawy ruchowe, integracyjne
   • Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

OD GODZ 9.10 DO 9.40

   • Śniadanie, zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłku
   • Czynności higieniczne i porządkowe

OD GODZ 9.40 DO 11.20

   • Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone wg planów pracy na podstawie programów nauczania w przedszkolu i podstawy programowej wychowania przedszkolnego
   • Drugie śniadanie
   • Zajęcia i zabawy ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
   • Zabawy swobodne, spontaniczne, zajęcia stolikowe

OD 11.20 DO 11.30

 • Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

OD 11.30 DO 12.00

   • Obiad
   • Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków

OD GODZ 12.00 DO 13.20

   • Odpoczynek i wyciszenie dzieci, słuchanie bajek, relaksacyjnej muzyki (leżakowanie 3-4 latki)

OD 13.20 DO 13.30

   • Przygotowanie do posiłku – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

OD 13.30 DO 14.00

   • Zupa i podwieczorek – rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków

 OD 14.00 DO 16.50

   • Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań, zabawy ruchowe i integracyjne
   • Wspieranie zdolności twórczych dzieci – zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne, zajęcia stolikowe
   • Przygotowywanie dzieci do udziału w różnych konkursach
   • Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych z udziałem rodziców
   • Realizacja autorskich programów własnych przedszkola oraz innowacji pedagogicznych
   • Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z udziałem specjalistów
   • Zajęcia rekreacyjno – wyciszające

O GODZINIE 17.00 PRZEDSZKOLE JEST ZAMYKANE.