Aktualności

Szanowni Rodzice,

1 września zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola.

Grupa „Iskierki” – sala 20 – wychowawcy:  p. Agnieszka Wysocka,
p. Alicja Jakubowska

Grupa „Biedronki” – sala 24 – wychowawcy: p. Wioleta Gorczyńska, p. Barbara Królik

Grupa „Promyczki” – sala 25 – wychowawcy: p. Ewelina Strejk, p. Marta Wolęcka

Grupa „Zuchy” – sala 43 – wychowawcy: p. Małgorzata Osińska, p. Katarzyna Ponieważ

Grupa „Lilijki” – sala 44 – wychowawcy: p. Beata Woźniak, p. Grażyna Chanaa

Grupa „Bursztynki” – sala 45 –  wychowawcy: p. Anna Sokołowska, p. Kamila Manowska

Grupa „Maczki” – sala 48 – wychowawcy: p. Dominika Halczyn, p. Małgorzata Śniadały

Zebrania dla rodziców przedszkolaków odbędą się wg następującego harmonogramu:

2 września grupa „Biedronki” – godz.16:00

2 września grupa „Promyczki”- godz.16:00

2 września grupa „Iskierki” – godz.16:00

2 września grupa „Zuchy” – godz.16:30

6 września grupa „Maczki” – godz.16:30

6 września grupa „Bursztynki” – godz.17:00

8 września grupa „Lilijki” – godz.17:00