Polski Czerwony Krzyż

Dnia 26.11.2021 r. do szkoły został zaproszony p. Artur Ochał- Przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie a równocześnie Przewodniczący Komisji do opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń i wyróżnień Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Wieloletni członek Polskiego Czerwonego Krzyża i Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
W spotkaniu/ pogadance brali udział uczniowie klas 8B, 8C, 8D, który dowiedzieli się ciekawostek o krwi i jej roli w organizmie człowieka. Każdy uczestnik spotkanie otrzymał również ulotki i broszury na temat: udzielania pierwszej pomocy, oddawanie krwi oraz kartę ICE.