Zajęcia pozalekcyjne

SZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA UCZNIÓW KLAS I – III

L.p. Nazwa Koła Prowadzący
1. SZKOLNE KOŁO MATEMATYCZNE
dla klas II
 1. Sadkowska
2. SZKOLNE KOŁO MATEMATYCZNE
dla klas I
 1. Czerwińska
3. SZKOLNE KOŁO MATEMATYCZNE
dla klas I
 1. Dobies
4. SZKOLNE KOŁO EKOLOGICZNO PRZYRODNICZE

dla klas II i III

 1. Pawlak
5. SZKOLNE KOŁO PLASTYCZNE dla klas III
 1. Ososińska
6. SZKOLNE KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dla klas II i III
 1. Beraś
7. SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO
– TURYSTYCZNE
dla klas 0 – VI
 1. Pałaszewska,
  M. Nowosielecka

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się dzieciom, u których stwierdza się specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Trudności te to:

 • niemożność nabycia umiejętności czytania – dysleksja;
 • niemożność nabycia umiejętności poprawnego z zasadami pisowni pisania – dysortografia;
 • trudności osiągnięcia dobrego poziomu graficznego pisma –

U dzieci, u których stwierdza się zaburzenia funkcji poznawczych i które nie mogą sprostać wymaganiom obowiązującym w danej klasie, należy stosować odmienne formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dzieci te potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnie opracowanych programów nauczania dostosowanych do ich możliwości.

Dla uczniów tych, szkoła organizuje dodatkową naukę w postaci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w małych zespołach (do 5 osób). Aby w nich uczestniczyć konieczna jest diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dziecka przeprowadzona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniami do pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy na bazie różnorodnych gier dydaktycznych, zagadek, rebusów, krzyżówek, kolorowych obrazków i innych ćwiczeń dobranych do potrzeb dziecka. Efektem prowadzenia tego typu zajęć jest doprowadzenie do sukcesu każdego dziecka na miarę jego możliwości.

Opracowała Anna Pałaszewska nauczyciel nauczania zintegrowanego i terapeuta