Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 01.09. 2020/2021

KLASA GODZINA SALA WYCHOWAWCA
1a 8.10 41 A.Czerwińska
1b 9.30 41 E. Piątek
1c 8.20 52 E.Stróżewska
2a 9.45 52 A.Pałaszewska
2b 8.30 51 A.Rąbalska
2c 10.00 51 Z.Dobies
3a 8.40 42 K.Korytnicka
3b 10.10 53 A.Ososińka
3c 10.20 42 B.Pawlak
.
4a 10.30 72 A.Drozdowska
4b 10.40 78 A.Mełech
5a 10.50 74 K.Zacharek
6a 11.00 68 D.Pacześ
6b 11.10 28 S.Garlak
6c 11.20 25 U.Mikołajczyk
6d 11.30 26 A.Siódmak
7a 11.40 73 A.Tyszkiewicz
7b 11.50 29 E.Kuźmińska
7c 12.00 79 A.Kamińska
7d 12.10 71 D.Lesiuk
8a 12.20 70 P.Wojciechowska
8b 12.30 20 E.Antonik-Łoś