EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

UCZNIOWIE PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY
BĘDĄ MIELI MIERZONĄ TEMPERATURĘ I MUSZĄ MIEĆ ZAŁOŻONE MASECZKI.

  1. Egzamin Ósmoklasisty w dniach 16 – 18.06. 2020r. rozpoczyna się o godz. 900
  2. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godz. 830 pod wyznaczone wejścia do szkoły:
   • uczniowie piszący w sali gimnastycznej (bez dostosowań) wchodzą wejściem od przedszkola (stare wejście do gimnazjum);
   • uczniowie piszący w auli i salach lekcyjnych wejściem do Szkoły Podstawowej;
  3. Uczniowie zostawiają rzeczy osobiste w następujących salach:
   • 8A – sala 29 pod opieką p. A. Drozdowskiej
   • 8B – sala 28 pod opieką p. I. Szczepańskiej
  1. Po Zostawieniu rzeczy osobistych ustawiają się przed salą w której piszą egzamin w odległości 1,5 metra od siebie.
  2. Egzamin z zakresu języka polskiego (16.06.2020r.) uczniowie piszą 120 min. bez dostosowań i 180 min. z dostosowaniem.
  3. Egzamin z zakresu matematyki (17.06.2020r.) trwa 100 min. dla uczniów bez dostosowań i 150 min. dla uczniów z dostosowaniem.
  4. Egzamin z zakresu języka nowożytnego (18.06.2020r.) uczniowie piszą 90 min. bez dostosowań i 135 min. z dostosowaniem.