Archiwa kategorii: Aktualności

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 01.09. 2020/2021

KLASA GODZINA SALA WYCHOWAWCA
1a 8.10 41 A.Czerwińska
1b 9.30 41 E. Piątek
1c 8.20 52 E.Stróżewska
2a 9.45 52 A.Pałaszewska
2b 8.30 51 A.Rąbalska
2c 10.00 51 Z.Dobies
3a 8.40 42 K.Korytnicka
3b 10.10 53 A.Ososińka
3c 10.20 42 B.Pawlak
.
4a 10.30 72 A.Drozdowska
4b 10.40 78 A.Mełech
5a 10.50 74 K.Zacharek
6a 11.00 68 D.Pacześ
6b 11.10 28 S.Garlak
6c 11.20 25 U.Mikołajczyk
6d 11.30 26 A.Siódmak
7a 11.40 73 A.Tyszkiewicz
7b 11.50 29 E.Kuźmińska
7c 12.00 79 A.Kamińska
7d 12.10 71 D.Lesiuk
8a 12.20 70 P.Wojciechowska
8b 12.30 20 E.Antonik-Łoś

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 • W roku szkolnym 2020/2021 dzieci będą korzystały z podręczników wydawnictwa WSiP „Nowi Tropiciele”. Pełny pakiet otrzymają dzieci we wrześniu.
 • Rodzice zakupują podręcznik do religii: Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części),  red. ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Świętego Wojciecha  Poznań
 • W szkole działa świetlica  30 – 17.00. Chętni rodzice powinni pobrać wniosek „Karta Zgłoszenia Dziecka” na stronie internetowej szkoły lub w holu szkoły i dostarczyć do placówki z początkiem roku szkolnego.
 • Wyprawka szkolna ucznia klasy I
 • blok techniczny A4 biały 3 szt.
 • blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami 3 szt.
 • blok rysunkowy A4 biały 1 szt.
 • duży blok techniczny A3 –kolorowe karki 1 szt.
 • wycinanki 2szt.
 • papier ksero 1 ryza
 • plastelina 1op.
 • kredki Bambino 1op.
 • klej biurowy biały w miękkiej tubce 2 szt.
 • teczka papierowa z gumką -2 szt.
 • obuwie zmienne
 • zeszyty 16 kartkowe w kratkę – 2 szt.
 • zeszyty w 3 linie (niebieskie i czerwone linie) – 2 szt.
 • zeszyt do korespondencji
 • ręczniki papierowe- 1szt. (na początek)

Wyposażenie piórnika: 2 ołówki, gumka, temperówka, kilka kredek, linijka, mały klej w sztyfcie, nożyczki.

 • Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo we wrześniu podczas spotkań z wychowawcami.

Dziękujemy.

Pierwszy dzień w przedszkolu… (1.09.2020) dotyczy dzieci 3-letnich

Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola najlepiej na godz. 8.30. Jest to czas kiedy rozpoczyna się śniadanie. Zachęcamy, aby tego dnia maluch zjadł w domu coś lekkiego, ponieważ ogrom wrażeń może spowodować, że dziecko nie będzie miało ochoty na jedzenie.

Po znalezieniu swojej szafki można zostawić buciki oraz ubranie na zmianę w razie „awarii”. Następnie udajemy się do sali danej grupy.

Nadchodzi moment rozstania z dziecka z rodzicem. Radzimy, aby pożegnanie było czułe, ale krótkie. Zazwyczaj jest to trudny moment, ale przeciąganie go w czasie nie spowoduje, że będzie łatwiej. Prosimy Państwa, o nie wchodzenie z dzieckiem do sali (COVID). Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek ani maskotek (COVID). Na sali będą panie, które dołożą wszelkich starań, aby zająć dziecko zabawą, pokazywaniem nowych zabawek i sali przedszkolnej.

Prosimy, aby zarówno pierwszego , jak i przez kolejne, minimum dwa tygodnie dziecko nie przebywało zbyt długo w przedszkolu. Adaptacja w takich warunkach przebiegać będzie w łagodniejszy sposób.

Przez pierwsze dni nie będzie leżakowania, czyli poobiedniego odpoczynku. W miarę postępującej adaptacji, po łagodnym przyzwyczajaniu się dzieci do nowego otoczenia i osób w nim obecnych Panie nauczycielki zdecydują o wprowadzaniu leżakowania. Wtedy również poprosimy o przyniesienie kocyka i poduszki.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 7-GO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO OKRESIE ROZLICZENIOWYM. OPŁAT DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE NA KONTO PRZEDSZKOLA. NUMERY KONT DO PŁAT ZA WYŻYWINIE I POBYT DOSTAJĄ PAŃSTWO NA E-MAILA I ODCINKU.

 1. Opłata za pobyt:

W godz. 9-14 – realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego – jest to czas bezpłatnego pobytu dziecka w placówce. Za każdą dodatkową godzinę płacimy 1 zł.

Odebranie dziecka po czasie pracy przedszkola również wiąże się z dodatkową opłatą.

 1. Za wyżywienie dziecka w przedszkolu płacimy 6,50 za każdy dzień.
 2. Prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 tego dnia, w którym nieobecność ma nastąpić.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 17.00

 • Posiłki są spożywane przez dzieci w salach przedszkolnych i na stołówce w godzinach:
  – śniadanie – 9.00-9.30
  – drugie śniadanie – ok. 10.30- obiad II danie – 11.30 – 12.00
  – obiad – zupa z podwieczorkiem – 14.00

Napoje podawane są w ciągu całego dnia na życzenie dziecka.

 • Z dokładnym rytmem dnia przedszkolnego zapoznają Państwa Panie nauczycielki.

PODSUMOWANIE

Zachęcamy Państwa, aby przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania na bieżąco śledzić naszą stronę internetową.

UWAGA – dotyczy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

W dniach 19-26 czerwca należy potwierdzić WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA do szkoły.

Potwierdzenia dotyczą dzieci z wniosków, nie ze zgłoszeń, te zostają przyjęte automatycznie.

Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

Dodatkowo w zakładce „Dokumenty” został zamieszczony wzór oświadczenia woli (PDF) do pobrania dla tych rodziców, którzy wybiorą tradycyjny sposób potwierdzenia woli przyjęcia dziecka i złożą oświadczenie w szkole, w skrzyneczce.
Potwierdzenia woli dostępne są również w holu szkoły.

Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia

Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

UCZNIOWIE PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY
BĘDĄ MIELI MIERZONĄ TEMPERATURĘ I MUSZĄ MIEĆ ZAŁOŻONE MASECZKI.

  1. Egzamin Ósmoklasisty w dniach 16 – 18.06. 2020r. rozpoczyna się o godz. 900
  2. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godz. 830 pod wyznaczone wejścia do szkoły:
   • uczniowie piszący w sali gimnastycznej (bez dostosowań) wchodzą wejściem od przedszkola (stare wejście do gimnazjum);
   • uczniowie piszący w auli i salach lekcyjnych wejściem do Szkoły Podstawowej;
  3. Uczniowie zostawiają rzeczy osobiste w następujących salach:
   • 8A – sala 29 pod opieką p. A. Drozdowskiej
   • 8B – sala 28 pod opieką p. I. Szczepańskiej
  1. Po Zostawieniu rzeczy osobistych ustawiają się przed salą w której piszą egzamin w odległości 1,5 metra od siebie.
  2. Egzamin z zakresu języka polskiego (16.06.2020r.) uczniowie piszą 120 min. bez dostosowań i 180 min. z dostosowaniem.
  3. Egzamin z zakresu matematyki (17.06.2020r.) trwa 100 min. dla uczniów bez dostosowań i 150 min. dla uczniów z dostosowaniem.
  4. Egzamin z zakresu języka nowożytnego (18.06.2020r.) uczniowie piszą 90 min. bez dostosowań i 135 min. z dostosowaniem.

Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 11 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii organizujemy dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych

Nabór wniosków na dyżur wakacyjny

3 – 9 czerwca składanie wniosków drogą mailową

Do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia
 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci
 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z naszej placówki
 • zgodnie z rekomendacją MEN do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3 – 9 czerwca. Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz  przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową.
 • dyrektor placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów
 • dyrektor informuje drogą mailową o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny
 • oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem  rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca  z 5 dniowym wyprzedzeniem
 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołania
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wakacje

Komunikat w sprawie wznowienia dla klas I-III zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 18 i zasad przeprowadzania naboru

 1. Nie przyjmuje się dzieci rodziców niepracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór deklaracji/oświadczenia
  o woli posłania dziecka, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej.
 5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki sp18@miasto.szczecin.pl
 6. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 7. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej wraz z informacją, że termin otwarcia placówki.
 8. Po zakwalifikowaniu, w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji oraz oświadczenia.
 9. Regulamin dla rodziców obowiązujący w szkole oraz druki oświadczeń dostarczone zostaną drogą mailową przez wychowawców.
 10. Rekrutacja trwa od 18 maja do 20.05.2020 do godz.15.00

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze klas I-III w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

 

Komunikat w sprawie otwarcia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 i zasad przeprowadzania naboru

 1. Nie przyjmuje się do oddziału przedszkolnego dzieci rodziców niepracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór deklaracji/oświadczenia
  o woli posłania dziecka do przedszkola, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki sp18@miasto.szczecin.pl
 6. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 7. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji oraz oświadczenia.
 9. Regulamin dla rodziców obowiązujący w przedszkolu oraz druki oświadczeń dostarczone zostaną drogą mailową przez wychowawców.
 10. Rekrutacja trwa od 07 maja do 13.05.2020 do godz.15.00

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Szanowni Państwo!

W związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu szkół, prace komisji rekrutacyjnych, przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, kwalifikowanie kandydatów, wywieszanie list itp. jest wstrzymane.

Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 26 kwietnia 2020 r. więc terminy przeprowadzenia rekrutacji będą liczone od tej daty, o ile nie zostanie ona zmieniona.

Jeżeli okaże się, że ostateczną datą „odwieszenia” zajęć będzie 26.04.2020 r., informacja będzie podana na stronie szkoły.

Prosimy o zapoznanie się  z informacjami podanymi w zakładkach na stronie naboru, gdzie na bieżąco są zamieszczane ważne komunikaty:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

Zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji z dnia 15 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 182 zmieniające Zarządzenie Nr 34 PM

Zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji z dnia 26 marca 2020 r.

 

Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!

 W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się
potwierdzanie woli przyjęcia
dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

 Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób: 

 1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych).
 2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki: sp18@miasto.szczecin.pl
 3. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki. Wrzucamy do skrzyneczki holu szkoły. Druki do pobrania również na ławeczce w holu szkoły.

instrukcja_potwierdzanie_woli

potwierdzenie_woli – wzór

KLASY SPORTOWE – REKRUTACJA

Drodzy Rodzice,

nabór do klas sportowych trwa wg.harmonogramu załączonego do powyższej wiadomości, testy sprawności fizycznej będą przesunięte.

Wnioski są do pobrania w holu szkoły lub możemy przesłać zainteresowanym osobom na e-mail.

Wypełnione wnioski wrzucamy do skrzynki w holu szkoły.

ZAŁĄCZNIKI:

harmonogram rekrutacji klas sportowych

Wniosek do klasy sportowej pierwszej

Wniosek do klasy sportowej czwartej

Zarządzenie Nr 182 zmieniające Zarządzenie Nr 34 PM

Zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji

Informacja dla Rodziców

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa 12 i 13 marca br. będą prowadzone działania opiekuńcze tylko dla dzieci, których rodzice nie mogą w tych dniach zapewnić im opieki.

Od 16 do 25 marca br. uczniowie przedszkola i szkoły nie przychodzą do szkoły.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.