WAŻNE !!!

Planowane na dzień 18 stycznia br. konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami klas 4-8 zostały odwołane. W ich miejsce przewidziano zebrania wychowawców z rodzicami swoich klas w dniu 1 lutego br. o godz. 17.00.